LOGO CORRUPTIE BELGIE

Het onvoorstelbare en de tegenwerking van de griffie van het Hof van Beroep te Antwerpen

Bewijs ontbreekt in het dossier

Ontbreken bewijs

Ontbreken van bewijs waarnaar vonnis verwijst

Omdat het dossier een wirwar van verwijzgingen heeft en berekeningen, is er op een gegeven moment besloten om de berekeningen te doen. Immers het dossier bestaat uit allerlei totaalbedragen zonder enige berekening.

Naar aanleiding daarvan werd er geconstateerd dat heel veel bankafschriften prive nog wel, ontbraken in dossier. Echter het dossier verwijst er wel naar.  Het gaat om bankafschriften van 4 jaar.

Toen dit geconstateerd werd omdat we met de cryptische beschrijving van de Proces Verbalen is besloten om vanaf het begin te gaan kijken welk bedrag dan bestempeld is als witwassen.

Tot onze grote verbazing hebben we geconstateerd bij de griffie van het Hof van Beroep te Antwerpen dat die bankafschriften prive voor een periode van 4 jaar niet eens in het dossier zitten. Deze ontbreken maar het vonnis verwijst hiernaar. De procesverbalen die door de politie in Turnhout opgesteld zijn heeft alleen een opsomming van bedragen verwijzend naar een bankafschrift maar het is dus onmogelijk om te achterhalen waar het om gaat.

De politie heeft om zich heen geslagen en heeft alles wat een beetje van noemenswaardig bedrag was opgeschreven als duister. Door dit om zich heen geslagen kunnen we alleen achterhalen dat betalingen van lonen, betaling auto, afbetaling lening opgeschreven zijn door de politie als vreemd en duister.

De rechtbank van eerste aanleg en het Hof van Beroep heeft deze bedragen gewoon klakkeloos overgenomen.

De politie van Turnhout noch de onderzoeksrechter die dit behoort te controleren, heeft dit geverifieerd aan de boekhouding terwijl daar keurig in verwezen is.

Het lijkt erop dat men getracht heeft om een dossier te creeeren. Immers zou het niet logisch zijn dat de politie van Turnhout hiernaar onderzoek doet. Nee dat is niet gebeurd. Het resultaat is dat het dossier bestaat uit omschreven bedragen die onterecht gekenmerkt zijn als witwassen, duister en dat terwijl alles volledig gecontroleerd kon worden.

 

Niemand kan veroordeeld worden zonder bewijs Europese Hof van de Rechten van de Mens

eerlijk proces onmogelijk belgie
onmogelijk-fouten-justie-belgie-te-corrigere

Geen advocaat, geen parket, geen procureur, geen cassatieadvocaat doet enige poging om de fouten in dit vonnis te herstellen.

Belgie heeft een verdrag getekend inzake mensenrechten Helaas ze houden zich er toch niet aan

Er is een vonnis en ook al bent u onterecht veroordeeld, Belgie heeft geen rechtsmiddel openstaan hiervoor want herziening in kracht van gewijsde is een bijzondere procedure en geen cassatieadvocaat wil daaraan meewerken

En als je dan geconfronteerd wordt met het bewijs dat ontbreekt in het dossier, dan vraag je aan de griffie daar een schriftelijke verklaring voor. En dat krijg je niet.

Heel veel deurwaarders weigerden om dit bij de griffie van het Hof van Beroep vast te leggen.

Uiteindelijk wel een deurwaarder gevonden maar die werd door het Hoofd van de Griffie de deur gewezen.

Omdat er derdenverzet was aangetekend, werd de zaak doorverwezen naar het Hof van Cassatie waar een deurwaarder wel bereid gevonden werd om dit vast te leggen. Hetgeen gebeurd is.

mainipulatie strafdossier

Eerder waren er ook al een aantal zaken die niet geheel in de haak waren. Een eigen onderzoek brengt in ieder geval heel veel aan het licht en we kunnen een ieder adviseren hetzelfde te doen ZONDER een advocaat.

In het dossier bij het Hof van Beroep te Antwerpen bleek dat er verwezen werd naar CDroms. Deze CDroms zaten niet in het dossier. De griffie vertelde mij dat het kan dat deze nog bij de Rechtbank van Eerste Aanleg liggen te Turnhout.

Dit bleek ook inderdaad het geval te zijn. De griffie informeerde ons dat dat wel vaker gebeurd en dat dat niet zo vreemd is.

Dat dit natuurlijk een verhaaltje is is logisch net als 4 advocaten ons informeerde dat dit vergeleken kan worden met een wapen dat dient bij een misdrijf. Het is een overtuigingsstuk. Maar dat is toch een ander woord voor bewijsstuk?

Uiteindelijk is gebleken dat een groot deel van het dossier is blijven liggen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout. De griffie of de procureur of wie dan ook heeft besloten dat het niet nodig was om dat mee te sturen.

6 maanden na het definitieve vonnis vraagt het Hof van Beroep te Antwerpen de rest van het dossier op. Het dossier wordt opnieuw genummerd.

Echter gebleken is dat bij de Rechtbank van Eerste Aanleg precies die stukken zaten met bankafschriften die de ING heeft afgegeven aan de CTIF om een onderzoek ervan te beginnen. Maar in die doos die achtergebleven was bij de griffie van Turnhout ontbraken die privebankafschriften van 4 jaar waarnaar het vonnis verwijst.

Bewijsmateriaal achtergehouden bij griffie Turnhout

Strafdossier wordt gehernummerd en extra bestanden toegevoegd

ING en CTIF overtreden de wet op de privacy en de wet meldingen witwassen

Op de doos met vanafschriften waarvan 4 jaar prive bankafschriften ontbreken staat ING 2010 waar CTIF gewoon een dossier van gemaakt heeft.

Zowel de CTIF als de Politie melden dat ze de bankafschriften die ontbreken in het dossier albei ingebracht hebben in het dossier. Aleen ze zitten er niet in

griffies-papierpuinhoop